..........................................Boleophthalmus boddarti....................................
Een pseudo-slijkspringer

Dit visje behoort tot de slijkspringers. Als zodanig is het sterk verwant aan de links onder afgebeelde Periophthalmus papilio. Het leeft aan de kusten van Zuid- en Oostazië, en de Maleise eilandengroep. In tegenstelling tot de dieren uit het geslacht Periophthalmus,gaan ze bijna niet aan land. Ze komen zelden in zoetwater en al evenmin in echt zeewater voor. Het is dus een echte brakwater-soort.
De rugvin , die zich op de opname een beetje aan onze waarnemings onttrekt, bestaat uit twee delen, is betrekkelijk kort maar het voorste deel heeft prachtig verlengde harde vinstralen. De buikvinnen hebben een sterk gespierde aanzet en zijn, zoals zo vaak bij dit soort vissen, tot een soort zuignap vergroeid. Dat stelt ze in staat in de sterke getijdenstroming stand te houden. Ook de borstvinnen zijn stevig gespierd en kunnen als een soort poten gebruikt worden. Het geslacht Boleophthalmus kent maar een paar soorten. Naast de hier afgebeelde soort komt ook nog de Boleophthalmus pectinirostris voor. Om heel eerlijk te zijn, ben ik niet 100% zeker welke van de twee de hier afgebeelde betreft. De dieren komen nu een keer maar hoogst zelden in de handel voor. Afgaande op de beschrijving in Süszwasserfische aus aller Welt, van Günther Sterba (een van mijn eerste naslagwerken, maar nog steeds heel bruikbaar) besluit ik tot de bovenstaande naam.
Eigenlijk zijn al deze vissen zo specialistisch, dat een goed onderkomen voor de dieren maar heel moeilijk na te bootsen is. Ik wijs hier op het verschil in waterstand, en de wisselende waterkwaliteit. Bovendien zijn er maar heel weinig planten die het in een dergelijk milieu willen doen. Kortom ik heb om eerlijk te zijn hoogst zelden (eigenlijk niet dus) een geslaagd brakwaterbiotoop gezien.
Dat maakt natuurlijk, dat steeds opnieuw weer liefhebbers de handschoen opnemen. Opvallend daarbij is, dat het vaak betrekkelijk onervaren liefhebbers zijn.
Wie meer wil weten: In Datz stond eens een lezenswaardige serie van over het onderwerp brakwateraquaria (Datz 1985 blz. 41, 82, 122, 164). Zeer de moeite waard, maar het probleem, hoe het biotoopje in stand te houden, wordt niet aangeroerd

Litertuur:

Günther Sterba: Süszwasserfische aus aller Welt, Leipzig 1968
Horst Piché: Brackwasseraquarium, Datz 1985
Dr. Rüdiger Riehl en Hans A. Baensch: Aquarienatlas, Melle 1990

Buikvinnen