LÜLING ving in 1963 en 1980 Heros apendiculatus voornamelijk aan met gras begroeide stukken van de oevers van de Yarina Cocha (Rio Ucayali). Meestal zaten ze niet ver van de kant af en hoogst zelden verder naar buiten in dieper water.
In 1993 vingen RAINER STAWIKOWSKI en CLAUS SCHAEFER Heros appendiculatus in een aantal oevermeren in overstroomd woud ( Igapó )aan de Midden-Rio Tefe. Ze vingen de dieren die in dieper en vrij water zaten met een werpnet.


Een paartje Heros efasciatus

JUNK en SMITH namen de Cichliden van het geslacht Heros op in een lijst met de typische bewoners van de drijvende weiden waar de in de omgeving van Manaus "Cara roxo" ( = rode cichlide) genoemde vissen voornamelijk van waterinsecten en hun larven leven. Ook hier worden de Herossoorten met werpnetten en soms hengels gevangen en gegeten. Bij het hengelen worden bijna uitsluitend garnalen (fam. Palaemonidae) die hier talrijk voorkomen, als aas gebruikt. Volgens deze vissers zitten de vissen alleen overdag in het open water, nachts zoeken ze de ondergelopen wouden op. Door maagonderzoek bij dieren van ca18 tot 20 cm is men te weten gekomen dat de dieren zich bij hoog en bij laagwater voeden met landplanten en alleen bij laagwater ook met landinsecten. Verder zaten er ook delen van vis, Detritus,waterplanten, vruchten en zaden in de magen. De onderzochte vissen kwamen van zeer verschillende habitats; zandstrand, overstroomd woud, eilandmeren en rievieroevers met veel hout.Goulding, Carvalho & Feirrera 1988.
De volgende soorten werden worden onderscheiden:
Heros appendiculatus Castelnau1855 uit de Ucayalirivier (Synoniem: Uarus centrarchoides Cope 1872 uit de Ampiyacu, een zijrivier aan de noordkant van de Ucayali ) Het is een soort die nog maar kort geleden bekend werd en wetenschappelijk beschreven. Aanvankelijk gold zij als synoniem van Heros severus. In 1986 werd haar door Kullander de status van zelfstandige soort teruggegeven. De soort onderscheidt zich van H. severus door een hogere bouw, dikkere lippen en de onvolkomen streeptekening van volwassen dieren (Van de strepen blijven een rijtje zwarte vlekken aan de buikzijde over. Beide geslachten meten dan ca 30 cm)
Heros efasciatus Heckel 1840

Heros notatus Jardine in Schomburgk,1843
Heros severus Heckel 1840 (Also known as severum banded cichlid)In tegenstelling tot de overige hier voorgestelde Herossoorten heeft Heros severus een kleinere mond,waardoor de kopvorm wat spitser toont.Dat de onderlip niet verdikt is heeft daar ook invloed op. De streep op de onderkaak is bij deze soort bijzonder geprononceerd. Ze komen voor in het stroomgebied van de boven Rio Negro, de boven Orinoco.

Heros spurius Heckel 1840
En tenslotte zijn er de laatste jaren nog een paar soorten ontdekt met erg veel rood in de lichaamskleur. Heros sp.rotschulter en Heros sp.rotkeil. De wetenschappelijke status daarvan is vaag. Het wachten is dus op een uitgebreide revisie van het geslacht Heros


 

 

 

 

 

 

 

 

top