Deelnemer : C. Souwer, Rotterdam. Het aquarium van Carel Sauer heeft de afmetingen 165 X 40 X 55. Op de afbeelding is te zien hoe het bij wijze van spreke geïntegreerd is in een boekenwand. Een aantrekkelijke opstelling die het de jaren door blijft "doen". Hij geeft het op als speciaalaquarium (A2). Het speciale zit hem in de bevolking, die uit louter Amerikaanse zalmen bestaat. 10 Hyphessobrycon erhytrostigma, 12 Cheirodon axelrodi, 12 Boehlkea fredcocchu (Blauwe Peruzalm), en 50 Nematobrycon palmeri.
Nu is het in een speciaalaquarium niet nodig op de verschillende waterlagen te letten, maar alle dieren in dit aquarium zoeken de middelste waterlagen op, waardoor het daar wel heel druk wordt. Zeker als je bedenkt dat de keizertetra's hier wel heel productief zijn geweest. 50 staan er op de lijst maar..... De blauwe peruzalm blijkt volgens Kai Arendt een kortgeleden geïmporteerde verwant van de Boehlkheia fredcochui te zijn nl. Knodus cf. moenkhausii (zie Aquaristik Fachmagasin, nov. 2002 pag.30 en 31)

Mijn advies zou zijn, de zalmenidee vaarwel te zeggen, een aantrekkelijke Apistogramma in een groepje van 5 (2 mannetjes 3 vrouwtjes) als bodembewoner te kiezen. Zorg wel dat er tenminste 7 holletjes zijn. Kies daarbij voor natuurlijk materiaal op een natuurlijke manier gebruikt. Handhaaf alleen de Hyphessobrycon erhytrostigma en de "Boehlkea" en kies als oppervlaktebewoners voor bijvoorbeeld een Pyrrhulinea-soort. Of anders met een bodemzalm van het geslaht Characidium blijf je weer dichter bij de zalmenbak.

 

 
top