Mevrouw D. A. A. Plasmans in Rotterdam heeft een Gezelschapsaquarium van 100 X 40 X 50. Zij is een beetje zenuwachtig. Een eerste officiële keuring. Ik probeer haar op haar gemak te stekllen en binnen de beschikbare tijd goed in te lichten over allerlei. Een aantal belangrijke dingen als het houden van 4 a 5 soorten in een school van minimaal 12 exemplaren is zo'n item. Dat het aan te bevelen valt voor niet te grote vissen te kiezen, zodat je meer

mogelijkheden hebt, sluit daarbij aan. In totaal zitten er in het aquarium 44 vissen verdeeld over 14 soorten. De school prachtige vuurneons (Hemigrammus erythrozonus) voldoet aan die eis. Ze scholen werkelijk. Een tweede ideaalbeeld zou worden gevormd door de keuze van planten qua grootte in overeenstemming met de afmetingen van de bak. Een opmerkelijke verschijning is een cultivar van Hygrophylla poysperma waarbij de bladschijf gereduceerd is tot een uitest smal gebied aan weerszijden van de hoofdnerf. Decoratief, dat wel. Toch vraag ik me los van de keuring af, of de aquaristiek wel gediend is met al die cultivars van de laatste tijd. Maar planten en vissen zijn goed gezond, de weg naar verandering/verbetering ligt dus open.

 

 
top