Wie, net als E. Hamstra in Ridderkerk in een aquarium van 135 X 40 X 46 h, een speciaalaquariummet regenboogvissen wil opzetten plaatst zichzelf voor een opgave die geenszins eenvoudig is. Behalve Melanotaenia macculocchi zijn de meeste regenbogen van betrekkelijk recente datum. En slechts mondjesmaat en traag komt informatie over de vindplatsen over. Nu is er sinds de bezoeken van o.a. de belkende en gedreven Belg Gilbert Maebe wel het een en ander aan 't veranderen. En je te wagen aan dit experiment is
prijzenswaardig. Ik tref in dit aquarium dan ook met 5 Tateurndina ocellicauda (pauwooggrondel) en 13 Melanotaenia praecox (Neonregenboogvis) en 9 Iriatherina werneri een typisch gezelschap uit Irian yaya aan.
Een goede beplanting levert meer moeilijkheden. Berichten daarover zijn dun gezaaid. Toch begint het assortiment aanrdig aan te groeien. Een lijstje met een aantal soorten kan ik hem dan ook wel verschaffen.
De heer Hamstra is er in geslaagd met wortelhout een beetje de vereiste sfeer te
op te roepen. Wat uitbundiger groeiende planten en wat meer kleur zullen dat vervolmaken. Maar er is meer. Bij het samenstellenvan de bevolking moet je de herkomst goed in de gaten houden. Er zijn er die uit de met oerwouden overdekte gedeelten komen. Zacht zuur water wordt door deze soorten geprefareerd. De neon-regenboogvis is een exponent van deze groep, Andere weer, afkomstig uit meer open landschappen stellen een wat harder watertype op prijs. Iriatherina werneri behoort daar toe en ook Tateurndina ocllicauda behoort daartoe. Een van de soorten moet dus mogelijk te veel "inleveren". In ieder geval een bak waar je niet 1-2-3 mee klaar bent. Ik overigens ook niet.

 

 
top