Een thematisch gezelschapsaquarium, zo zou je het aquarium van Gert van den Hoek uit Ridderkerk kunnen noemen. In een aquarium van 120 X 50 X 50 probeert hij onder de titel 'het pad tussen de boomstronken" gestalte te geven aan zijn idee van een ideaal aquarium.

Opvallend zijn de zelf uit polyester vervaardigde boomstronken die u rechts-onder in de inzet kunt zien. De stronk is hol en biedt zo de groeiplaats voor een aatal Hygrophilla difformis (vaantjesplant). Doordat de heer Van den Hoek heeft afgezien van het gebruik van zijwanden verliest het aquarium iets aan intmiteit. Aan de andere kant is daardoor genieten vanuit de stoel van het aquarium. Een kwestie van keuzes. Met de geplande constructie van het pad met behulp van watervorkje (Riccia fluitans) in de bodem verankerd , creëert de eigenaar zich een welhaast onmogelijke opgave. Lukt de verankering, dan slaat de bealging toe. De hoofdbewoners zijn een 5-tal Briljant turquoise discus. Het absolute minimum voor deze sociale dieren. Misschien dat het experiment hier toch slaagt door de inzet van 4 Caradina japonica, voorzichtige knabbelaars, die de algen in de vorkjes effectief zullen bestrijden

 

 
top