Speciaalaquarium labyrintvissen

Het Speciaal-aquarium van de heer Jo Keuren, dient hier als voorbeeld voor een onderkomen voor labyrintvissen. De eigenaar is woonachtig in het Duitse Waldfeucht, een nederzetting even over de grens en al jaren trouw lid van de vereniging Keizer Lotus in Echt. Aquaristiek kent immers geen grenzen. Het aquarium is met z'n ruim 2,5 m lengte en een diepte van 70 cm en de hoogte van 55 cm fors bemeten. Maar op de afbeelding hier beneden is te zien dat het door de manier waarop en de ruimte waarin het geplaatst is nergens storend is. In tegendeel; het lijkt op een heel harmonieuze manier onderdeel te zijn van de ruimte.

Verreweg het merendeel van de labyrintvissen komt van nature voor in water dat zacht en mineraalarm is. - Niettemin is het mogelijk labyrinten te verzorgen en zelfs te kweken in zeer hard en mineraalrijk water Althans volgens H.J. Richter in zijn boek Labyrintvissen, Uitgeverij H.J.W. Becht, Amsterdam 1984. Persoonlijk lijkt mij dat een gedurfde bewering. Ik vraag me af wat er van de daarin opgegroeide jongen terecht kan zijn gekomen.-
Aanvullende voorwaarden
waaraan een aquarium voor deze vissen moet voldoen zijn:
1. Een zo groot mogelijk aquarium. Vooral de grotere labyrintvissen als de diamantgoerami, de blauwe spat e.d. verdedigen in de natuur een groot territorium, waarbinnen geen andere vissen worden toegelaten. En soorteigen vissen al helemaal niet.
2. Een betrekkelijk beperkte en goed op elkaar afgestemde bevolking.
3. Een goede beplanting, die natuurlijk alleen maar aan waarde wint als ze ook afkomstig is uit het herkomstgebied van de bewoners.
4. Een goede en uitgebalanceerde waterbeheersing met behulp van een goede filter en regelmatige waterverversing.
De inrichting
:
Als bodemgrond gebruikt men het beste grint met een korrelgrootte van 2 tot 3 mm. Om tenminste plaatselijk een donkere bodem te waarborgen kan men daar plaatselijk van grove turf gesneden platen indrukken. Dat heeft ook tot voordeel dat het milieu wat makkelijker zurig zal zijn.Tegen de achter- en de zijwanden plaatst men dichte groepen Crytptocoryne. Uiteraard kan men plaatselijk voor de afwisseling ook kiezen voor andere soorten. Maar men bedenke dat snelgroeiers het noodzakelijk maken regelmatig een voor de vissen betrekkelijk storende ingreep te doen om da planten in te korten. De keuze van de heer Keuren voor een Nympheasoort is ook esthetisch bezien een gelukkige. De juiste uit Azie stammende soort, wie zal het zeggen?? Er zijn zoveel hybryden in omloop dat je daar nooit zeker van kunt zijn totdat misschien een bloem gelijk of ongelijk aantoont. Ook de met javamos begroeide kienhoutstronken completeren de natuurindruk. Bovendien zijn het steunpunten die bij de markering van de territoria een belangrijke rol spelen.
Bevolking: De heer Keuren verzorgt in zijn aquarium een aantal Trichogaster leeri gecombineerd met een grote school Trigonostigma heteromorfa hetgeen een goed kleurcontrast oplevert. Verder is het langerekte gloeilicht van Rasbora pauciperforata in de schemering onder de massa's drijfplanten een verantwoorde aandachtstrekker. De bodem wordt bevolkt door een groep Botia morletti. Alleszins verantwoord esthetisch, maar zeker ook biologisch. Een voorbeeldig aquarium; daarom tonen we het hier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
top