Deze keer een zeewateraquarium als actueel vivarium. Het is de "bak" waarmee de
heer M. Levering uit Schiedam in 1997 meedong naar de hoogste eer.

De afmetingen zijn 250 X 60 X 60 cm. Een aquarium met in hoofdzaak lederkoralen, discosoma's, een enkele gorgoon en zelfs een anemoon, compleet met 3 Amphiprion ocellaris, ontbreekt niet. En ik waag de suggestie, dat de netelcellen in deze massa water, die over een uitgebalanceerd filtersysteem wordt gezuiverd, nauwelijks schade kunnen aanrichten. Daar zijn in ieder geval geen sporen van aan te treffen. De suggestie van het rif is bedrieglijk.

De diversiteit is enorm: spel van vormen en kleurenVaak wordt gesuggereerd dat zo'n rifaqaurium een afspiegeling zou zijn van de natuur. Dat is natuurlijk je reinste o..... Het enige dat het natuurlijk en het kunstmatig milieu gemeen hebben zijn de organismen. Vaak hoor je ook -ook de keurmeesters in 1997 vonden dat- dat de dieren elkaar niet mogen beconcureren. Ook dat is in de natuur precies omgekeerd. De organismen zijn met elkaar in een durende strijd
verwikkeld. De sterksten nemen toe en op den duur krijgen ze de overhand .De discussie daarover staat nog maar aan het begin. Ook Fossa en Nilson mengen zich in deze discussie. Zij zijn van mening dat de natuurlijke strijd gestreden moet worden. Ook in het aquarium En gezien de snelheid waarmee oren, leders en zelfs bepaalde steenkoralen groeien, zich
vermenigvuldigen of te vermenigvuldigen zijn, lijkt ze in het gelijk te stellen. Het volgen van de gebeurtenissen in een zeebak, wordt er alleen maar aantrekkelijker en interessanter door.
De afmetingen zijn 250 X 60 X 60 cm. Het wordt verlicht met een 8-tal lampen van 36 watt in de kleur 11 die telkens twee aan twee over de volle lengtevan het aquarium reiken. Verder nog twee "active" van 40 watt.
Ze branden op een uitgekiend schakelschema van 's morgens 9.00 uur tot 's avonds 22.30 uur. De waterbeheersing vindt voor het overgrote deel plaats in een biofilter gevuld met bioballen, gecompleteerd met een eiwitafschuimer. Er is ook een kalkreactor die de carbonaathardheid stuurt. Voor die tijd, toch alweer een paar jaar terug, geavanceerde techniek.
Klik voor pag 2

.