het merendeel van de voordrachten is gemoderniseerd. d.w.z. dat ze aangepast zijn aan de nieuwste opvattingen betreffende aquariumhouden en uiteraard gedigitaliseerd. Ze zijn avondvullend (ca 45 min voor en 45 min na de pauze) samen met 30 min. pauze duurt een programma dus 2 uur. Ze worden in powerpoint gebracht op een enkel scherm van 2 x 2 m. Sommige lezingen zijn opgezet als lezing met twee dia's naast elkaar op 2 schermen. Van u wordt dan tijdig gevraagd te zorgen voor een 2de scherm van 150 X 150 cm. In de meeste gevallen wordt achtergrondmuziek ten gehore gebracht.

Behalve de hier opgenomen "standaardlezingen" kan ook een lezing over een speciaal onderwerp of voor een speciale gelegenheid worden verzorgd. Tijdig contact opnemen is dan gewenst.

Reserveringen: Telefonisch of schriftelijk, per e-mail op het boven genoemde adres. Op elk gewenst moment via het interactief formulier. Wie te laat reserveren wil, loopt risico dat voor de betreffende datum reeds een afspraak bestaat. Na bevesteging van mijn kant graag een schriftelijke bevestiging met een duidelijk adres van de lokaliteit van de voordracht.

Materiaal: De spreker brengt zelf alle benodigde materialen mee. Voor een goede kwaliteit van de projectie is een goede verduistering van het lokaal aanbevolen.

Kosten: Als regel wordt voor reiskosten 0.30/km en voor de voordracht 75 gerekend

 
 
top