de aquariumflora

 

Een echte plantenlezing. Een aquarium zonder beplanting is eigenlijk niet denkbaar. Het zijn de planten die vaak aan een aquarium zijn sfeer en schoonheid schenken. En het zijn toch in hoofdzaak de planten, die de Nederlandse aquaria over de landsgrenzen bekend maakten als het "levend schilderij" Het gedeelte voor de pauze is een beetje technisch. We beginnen met de vraag, wat het verschil is tussen een plantaardig en een dierlijk organisme. In voor ieder begrijpelijke taal wordt de plant en zijn functioneren onder de loep genomen, soms zelfs letterlijk. Aan de hand van een aantal microscoop-opnamen wordt de opbouw van een plantecel getoond en wordt duidelijk gemaakt hoe zo'n cel, afhankelijk van plaats en functie, verschillende vormen kan aannemen.

Daarna gaat het over het functioneren van planten en de betekenis ervan voor het aquariummilieu maar evenzeer over de betekenis van het aquariummilieu voor het functioneren van de planten. Spreker gaat moeilijker begrippen als fotosynthese, koolzuurassimilatie en dissimilatie of biogene ontkalking niet uit de weg. Natuurlijk wordt stilgestaan bij CO2-diffusie en krijgt men een recept aangereikt voor de bereiding van CO2. Maar vooral ook wordt duidelijk, dat ook zonder al deze techniek, een fraai aquarium tot de mogelijkheden behoort.
Na de pauze staan we even stil bij de nomenclatuur (naamgeving) en het nut daarvan voor de aquariumliefhebber. Vooral de achtergronden ervan, het "hoe en waarom" zullen leiden tot meer begrip voor de regelmatige veranderingen erin.
Dan besteden we aandacht aan een aantal in het aquariumhouden bekende en minder bekende plantenfamilies en hoe planten in aquaria zo gebruikt kunnen worden dat ze maximaal effect sorteren. Tot slot een aantal beplantingsschema's met vele tips voor groeperen, contrasteren en compositie.
Steeds wordt uitleg gegeven aan de hand van fraaie dia’s door de spreker zelf geschoten in voorbeeldige aquaria. Kortom de lezing maakt veel duidelijk en is een goede handleiding voor elke plantenliefhebber.

 


Compositie met Alternanatherea reinecki en Glyceria maxima

 

  home top bestel