Van panorama-aquarium
tot aquarium-panorama

 

In de hal van een middelbare school. ( De St._Radboud-Mavo te Asten, de school waar de spreker een groot deel van zijn leven als leraar werkzaam was.) is ruimte voor een aquarium. In deze lezing volgen we de bouw van dat aquarium; een echte showbak dus. Uiteraard wordt er bij het ontwerp van meet af aan rekening gehouden met het gegeven dat een openbaar gebouw er tussen dag en nacht grote temperatuurverschillen zijn. In zo'n hal moet het aquarium een aandachtstrekker zijn en bovendien moet het een rol kunnen spelen in het biologie-onderricht.
Vanuit die gegevens gaat men aan de slag
. De ontwerptekeningen, de details, het kant-en-klare aquarium; U bent overal getuige van.

In de techniek zijn een aantal vondsten en nieuwtjes verwerkt; deels van eigen vinding, deels opgedaan in de praktijk van het keuren. Bijvoorbeeld een panorama-achterwand; een gebogen achterwand, waardoor de scherpe lijnen in de hoeken ontbreken. Het zicht op de diepte ontbreekt daardoor. In de loze ruimten ontstaat plaats om ontsierende, maar noodzakelijke hulpmiddelen als verwarming filterin- en uitlaat en Co2-diffusor te verbergen. Ook kosten- en energiebesparende bouwmethoden worden belicht. Daarvoor heeft men tegenwoordig terecht grote belangstelling.
Dan doen we voorstellen voor de inrichting. Eerst wordt het een gezelschapsaquarium. U ziet de plattegronden het vooraanzicht als schets en vervolgens het uiteindelijke resultaat. We blijven stilstaan bij planten en vissen die in aanmerking zouden kunnen komen. Je hoort wel eens zeggen, dat de natuur inspiratiebron is voor de aquariuminrichting. Dat lijkt te kloppen. Treffend wordt in beeld gebracht hoe twee aquariumliefhebbers in twee landschappelijk heel verschillende delen van ons land, uitgaande van de natuur om hen heen tot twee totaal verschillende inrichtingsstijlen kwamen. Beide verantwoord en mooi. Dan een speciaalaquarium voor dwergcichliden. Met een aantal voorstellen voor een bevolking. Tot slot maken we een Tanganjika-aquarium. We selecteren de stenen en praten over principes die altijd hetzelfde zijn. Dan zien we op een adres in Belgie, naast elkaar aan de muur twee ingelijste diploma's; een Belgisch en een Nederlands. Aquaristiek is grensoverschrijdend. Tot slot genieten we nog even van de kleurenpracht van een zeewateraquarium


Melanotaenia boesemani

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Apistogramma panduro bij legsel

  home top bestel