Technicolour uit de tropenzee

 

De eerste kleurenfilms die ik, jaren geleden, zag voerden in de titelrol steevast dat Technicolor verantwoordelijk was voor de kleurenweergave. En deze kleuren waren zonder meer sensationeel. Het was de opkomst van de kleurenfotografie. Steeds weer als ik een zeewateraquarium zie, word ik hier weer, tegen wil en dank, aan herinnerd.

Ook bij zo’n zeewateraquarium is de kleurenpracht die zich in al zijn schoonheid aan ons toont een ware sensatie. Vaak hoor je ook: ”Het is net niet echt.” En inderdaad, als je niet zeker wist, dat je met levende organismen te maken had, zou je denken dat de kleuren kunstmatig waren. Deze kleurenpracht wordt in deze diavoordracht ruimschoots belicht.

De symbiose tussen een pistoolgarnaal en Amblyeleotris steinitzi.

Voor de pauze nemen we verschillende de dieren en andere organismen onder de loep. De soft- of lederkoralen die leven in symbiose met inwendige zooxanthellen. Deze zijn in staat lichtenergie vast te leggen in de vorm glucose. Ook doopvontschelpen zijn in hun bestaan van deze organismen afhankelijk. Ook garnalen, met hun uitwendig skelet,behoren tot de ongewervelden. We reken vertrouwd met de ruimteconcurentie tussen netelende koralen. Natuurlijk wordt ruim aandacht besteed aan de vissenwereld. Uiteraard ligt het accent op wat zonder al te veel toestanden houdbaar is. Aandacht wordt besteed aan sociale mogelijkheden en onmogelijkheden.
Lagere dieren, vissen en wieren trekken in een bont palet over het scherm.

Na de pauze besteden we aandacht aan de praktijk van het aquariumhouden. Hiervoor brengen we een bezoek aan bekende aquariumhouders. Filtertechnieken, verlichting,Ook wordt er aandacht besteed aan de voorwaarden waaraan een aquarium moet voldoen, wil men in staat zijn bepaalde dieren te houden en eventueel tot voortplanting te brengen, Ook wordt aandacht besteed aan de voedering van ongewervelden en vissen.

Kortom: een fraaie en kleurrijke lezing, waar iedere liefhebber zijn hartje bij kan ophalen aan de kleuren de vormen de beweging, en vaak ook wel iets kan oppikken


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Cincirrhites armatus

  home top bestel