Dieren zonder ruggengraat
In kringen van aquariumliefhebbers is het nog steeds gebruikelijk om de ongewervelden aan te duiden als lagere dieren. Wetenschappelijk is dat niet geheel juist. De term is gebaseerd op de verouderde opvatting, dat deze dieren op een lagere trap van ontwikkeling staan. Toch wordt het overgrote deel de bevolking van een zeewateraquarium ingenomen door deze Ongewervelden.

De lezing geeft een overzicht van de ongewervelden. Allereerst de zachte of lederkoralen; de verschillende soorten worden behandeld evenals de omstandigheden waaronder ze gehouden moeten worden. De laatste jaren is men , mede door de aquaristiek, steeds meer te weten gekomen over de omstandigheden waaronder bepaalde ongewervelden leven kunnen. Mede daardoor en door de verbeterde filtertechnieken ging het verzorgen van steenkoralen tot de mogelijkheden behoren. Het biologisch filter maakte plaats voor eiwitafschuimers met een enorme cpciteit. De laatste jaren worden met succes gevoelige soorten als Heliofungia in aquaria verzorgd. Een enkeling slaagt er zelfs in ze tot voortplanting te brengen. Ook met Acropora, Seriatopora, Echinopora en Stylophora worden bemoedigede successen geboekt.. Dan wordt het zaak erop te letten dat het fosfaatgehalte niet te ver terugloopt, omdat bepaalde steenkoralen op een gebrek daaraan reageren met een groeistop. Ook magnesium speelt een rol. Dat heeft natuurlijk zo zijn consequenties voor het aquariumhouden.

Een kleurrijke avond met veel informatie over de zeewateraquaristiek

 

 


Lysmata amboinensis

 

 

 

 

 


  home top bestel