Discus
van Amazonie tot Zelfbouw biotoop


Deze lezing is ontstaan n.a.v. een reis door Brazilie die de spreker maakte in 1997.
Aan het begin van de lezing wordt een bezoek gebracht aan Aquamazon bij Manaos (BraziliŽ), van waaruit menige discusvis naar Europa komt. Importeur Tropifish in Beek en Donk is een van de adressen waar regelmatig zendingen daarvandaan binnenkomen. We zien daar hoe een verzameling discusvissen vissen uit Manacapuru aankomt.
Royal blue Alenquer................Bruin Lago Amana.......................Royal blue f2........Royal blue met heckelstreep
De verzorging en het verzendklaar maken komen aan bod. Natuurlijk wordt ruimschoots aandacht besteed aan de gezondheid en het bestrijden van parasieten.
Dan wordt een tocht gemaakt over de Rio Negro naar de vindplaatsen van de Discus. Hoewel het water te hoog staat om echt discus te kunnen vangen worden vang-technieken door de indianen gedemonstreerd. Ze worden vergeleken met de technieken in de witwaterrivieren. We maken kennis met enkele discusrassen zien wat over kostbare zeldzaamheden als Royal Blue en Royal Green. We bespreken kweken met discusvissen en kunnen natuurlijk niet aan selectieve kweek ontkomen met het "toppunt" Pigeon Blood. Tot slot bespreken we een aantal discusaquaria, topaquaria van de laatste jaren Landelijke huiskeuring. Voor de discusliefhebber een interessante avond, maar ook de gewone aquariaan kan zijn hartje ophalen, omdat een bezoek wordt gebracht aan de herkomstgebieden van zo vele aquariumvissen.

Kampioensaquarium van de Heer E. Mommertz te Kerkrade

 

Silas bij de controle van een van de vivero's bij "Varkenseiland"

 

 

 

Silas maakt zijn hoofdlamp in orde om ermee in 't water schijnend, de discussen te traceren

 

 


Het net wordt rond de uitgezette takken gesloten om zo de discusvissen te vangen

  home top bestel