Spiegels in het groenDe vijver staat de laatste jaren in het centrum van de belangstelling. En dat is niet verwonderlijk; geen tuintje zo klein, of er is wel een vijvertje) of een plaatsje voor een vijver in te vinden. Het fascinerende aan zo'n waterbiotoopje is dat de hemel er a.h.w. in weerspiegeld wordt: De wolken tussen de groene planten.

Ook binnen de N.B.A.T. wordt veel aandacht aan vijvers besteed. Op diverse plaatsen in het land worden vijverkeuringen gehouden, waarbij gebruik gemaakt wordt van de vijverwijzer die door de Comm. B.K.M. van de Nederlandse Bond Aqua Terra werd ontwikkeld. Spreker was bij die ontwikkeling betrokken en liep stage bij een aantal vijverkeuringen. De aanleg van een vijver is het eerste onderdeel waar we in de lezing getuige van zijn. U wordt betrokken bij de overwegingen die leiden tot de keuze van een folievijver of een pre-fab kuip. Vooral vanwege de onbeperkte mogelijkheden valt de keuze op de folievijver. Uitgaande van deze vijver komen diverse andere mogelijkheden waar het betreft plaats, vorm, diepte en randafwerking aan de orde. Schematische tekeningen verduidelijken het gesproken woord.
Natuurlijk moet van meet af aan bij het maken van plannen betrokken worden welk doel men met de vijver heeft. Meen leert bepaalde fouten niet te maken. De beplanting is een volgend onderdeel van de vijver; welke planten zijn geschikt om in, op en om de vijver gebruikt te worden. En belangrijker misschien nog, welke planten zijn slechts onder bepaalde voorwaarden geschikt en welke zijn totaal ongeschikt. Er volgen adviezen om te komen tot een homogene en esthetische omgeving voor de vijver.
Spreker is geen hovenier en dus zal de vijver steeds vanuit het gezichtspunt van de aquarium- natuurliefhebber bekeken worden. Bepaalde planten lokken insekten. Kleine voorzieningen in de vijver brengen drinkende en badende vogels in het blikveld.
Diverse dieren in en om de vijver komen vervolgens aan de orde. Vissen, amfibieŽn en insecten. Nuttige, mooie, schadelijke, interessante. Een heel arsenaal van mogelijkheden passeren de revue
Het noodzakelijke onderhoud vormt de sluitpost van een jaar met een vijver en dus ook van deze interessante lezing. Natuurlijk vraagt het enige investering in energie en tijd om het geheel in stand te houden. Toch komen meer vijvers nooit tot volledige ontplooiing door teveel aan aandacht dan door gebrek. Zo'n vijver moet zich ontwikkelen tot een ecosysteem waarin teveel ingrijpen alleen maar schadelijk is.

De lezing staat garant voor een leerzaam en kleurrijk avondje over een onderwerp waar veel belangstelling voor bestaat.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  home top bestel