De AmeriKaanse rivierkreeft ( Orconectus limosus)


Gisteren (zondag 26 juli 2009) was er op het televisie-journaal een item over de Amerikaanse rivierkreeft. Die rukt in Nederland en België onrustbarend snel op en verspreidt zich over al het zoete water. Je zou natuurlijk geneigd zijn een uitbreiding van de inlandse fauna met een kreeftensoort toe te juichen, ware het niet dat deze beesten omnivoren zijn en werkelijk alles wat ze voor de scharen komt opeten. De pogingen om het dier uit te roeien bleken tot nu toe vruchteloos. In tegendeel; het dier werd in 1890 al geïntroduceerd in Duitsland en heeft zich inmiddels verspreid over grote delen van Noordelijk en Oostelijk Europa en heeft nog niet zo heel lang geleden met succes de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk gemaakt. Ook in Zuidelijk Europa tot in Servië is het dier doorgedrongen. Wil de bestrijding resultaat hebben dan moet werkelijk elke kreeft worden gevangen en afgemaakt (opgegeten is een optie, want hoewel de beesten niet veel meer dan ca 12 cm meten is de smaak voortreffelijk.) Ze uit te roeien lijkt onbegonnen werk.
Langzaam maar zeker beginnen ze een echte plaag te worden:
De dieren eten werkelijk alle waterplanten in het water waarin ze leven op. Daarmee wordt het water van zijn zuurstofleveanciers beroofd en verliest daarmee het natuurlijk zelfregulerend vermogen. Naast alle plantaardig voedsel weten ze (handiger dan je zou verwachten) alle dierlijk leven als amphibiën en vissen buit te maken en te verorberen. Niets blijft gespaard. Op deze manier zijn ze op den duur verantwoordelijk voor een geweldige verarming van de zoete wateren van de lage landen aan zee en ik denk dat Duitsland er ook wel niet aan ontkomen zal.
Natuurlijk hebben ze wel vijanden. De belangrijkste daarvan is ze misschien zelf wel. Net na de vervelling wordt menig kreeft soldaatgemaakt en door zijn soortgenoten opgepeuzeld. Ook grtote palingen en baarzen versmaden een kreeftje niet. En tenslotte zijn reigers en aalscholvers ijverige kreeftenvissers.
Gezien bovenstaande zou het heel onterecht zijn aquariumhoudend Nederland te betichten van deze ergerlijke faunavervalsing, maar helemaal vrijuit gaat ze m. i niet. Ieder die zich wel eens met deze gepantserde ridders heeft beziggehouden, weet hoe handige ontsnappingskunstenaars de betreffende dieren zijn.
Wie meer wil weten verwijs ik naar de betreffende pagina's op mijn site :
http://www.fishnphoto.nl/plts/ 19crust1/19.htm en verder 20,21 en 22 (gebruik de "wijsvis" onder de tekst)
Ook in Het aquarium is kort geleden aandacht aan een aantal van deze ridders besteed

 

 

 

 

 

 

 

 

top