Het onderstaand afgebeelde apparaatje kreeg ik van mijn zoon. Hij vond het in een kast die hij opruimde aan de Uni van Utrecht. Het stamt uit de jaren vijftig van de vorige eeuw. Hoewel de naam van de fabrikant op het doosje stond heb ik op internet niets gevonden. Het bedrijf bestaat niet meer ? Jammer. Aquarium- en vijverspeciaalzaak De waterman in Deurne voert de valletjes in zijn assortiment. Ik neem de tekst die op het bijgevoegde papiertje stond hieronder over.
Beste Aquarium Vriend:
Met de koop van 't vangaparaat voor waterslakken van "WH-Technlk & Hobby" zijn uw aanhoudende zorgen voor een schoon aquarium geheel voorbij.U kunt nu met besparing aan tijd alsmede met het verzamelen van de vele waterslakken in het aquarium uw eigen regeling treffen. De gevangen genomen slakken kunt u nu onschadelijk maken terwijl u de gewenste exemplaren in uw aquarium terug kunt doen.
U kunt bewust een gezond bestand.aan waterslakken overhouden.
U behoeft het water niet meer te verschonen.
U behoeft ook geen vissen meer over te zetten.
De dode. waterslakken kunt u later uit het water halen, deze slakken vergiftigen het water niet. Zoals u weet moest dit voorheen wel gebeuren. U behoeft ook geen aanstalten te maken om de waterslakken te vangen, dit kunt u gerust aan het apperaat overlaten. Het biologisch evenwicht in het aquarium wordt bij overbezetting van vis en door waterslakken zeer snel gestoord. Waterplanten bevorderen het biologisch overwicht in het bijzonder. Zeer goed is het als deze planten in groei kunnen komen en niet gedurend door te vele waterslakken in hun groei belemmerd worden. Het vangapperaat 'van "WH-Technik & Hobby" is zeer eenvoudig te bedienen.

...............
Gebruiksaanwijzing
Er zijn twee mogelijkheden om het vangapperaat In uw aquarium te laten functioneren.
.1. Het geraamte -(deel.3.)- met het aasmandje -(deel.2.)- en het aas op plaats .1. bevestigd, neerleggen op de bodem van uw aquarium. Na enige tijd verzamelen zich de slakken op de grondplaat-(deel .1.}- doch voor 't verdekt opgesteld aas in het aasmandje. De gevangengenomen slakken allen na ongeveer 2 à 3 uur verwijderen, alleen de gewenste exemplaren kunt u weer terug doen in uw aquarium.
,2. Zoals boven omschreven doch nu het aas mandje met 't .aas aan .plaats .2 op de groondplaat bevestigen. Het geraamte moet u met een' hoorbare klik op de grondplaat vastmaken. Er moet opgelet worden dat de vergrendeling aan het geraamte ingang goed vastzit. Nu wordt de grondplaat aan het geraamte zo gedraald dat het op plaats .2. zittende mandje het verst van de geraamte Ingang komt te liggen.Bij het plaatsen van het vangapperaat in het water de aanwezige luchtbellen er uit halen dit doormiddel om het. apperaat met de grondplaat naar beneden op de bodem van uw aquarium te plaatsen. .
De geraamte ingang moet door de vergrendeling gesloten zijn; de gevangen genomen slakken kunnen nu niet meer ontkomen. Doordat de waterslakken In het donker --dit kan 's-avonds of 's-nachts zijn, raden wlj u dan ook aan het vangapperaat bij voorkeur op dat tijdstip te plaatsen--. Opgepast: De slakken worden door de reukstof van het apperaat aangetrokken naar het aas. Bij een te sterke waterbeweging in uw aquarium Is het aan te raden deze waterbeweging tot het minimum te beperken daar het reukorgaan van de slak anders verstoord wordt. Zouden enkele vissen, aangetrokken door de reukstof, proberen door te dringen tot het apperaat dan kunt de Ingang zo plaatsen of voor een steen of voor het aquariumglas


 

 

 

 

 

 

 

 

 
top