Aquarium voor Tropheussoorten
Vooropgesteld dat we over voldoende ruimte beschikken kiezen we voor een echt groot aquarium. Of het helemaal zo groot moet zijn als het hier getoonde aquarium van 300 X 60 X 55 cm is natuurlijk een kwestie van de plaats en de mogelijkheden. Vooral een bakbeest van een aquarium verwordt al gauw tot een sta in de weg voor veel huisgenoten. Een groot bodemoppervlak is van belang. Dat geldt minder voor de hoogte, tenzij men naast een grote groep Tropheus nog andere vissen in het aquari m wil onderbrengen. De voornamelijk aan het oppervlak verblijvende . Tanganjikakillie Lamprichthys tanganicanus zou een goede optie zijn.
Natuurlijk speelt de houding van alle gezinsleden een rol van betekenis. Een door ieder geaccepteerd aquarium blijft veelal lang een oogstrelende verrijking van de woonomgeving.
Tropheussoorten zijn vissen die voornamelijk op of nabij de bodem leven; dus een groot bodemoppervlak geeft de dieren de mogelijkheid een eigen territorium te veroveren. Dat is van belang in verband met het al eerder aangeduide agressieve karakter van vrijwel alle soorten.


Tropheussoorten zijn uitgesproken herbivore vissen. Planteneters dus, die hun kostje bij elkaar scharrelen door de algen van het aanwezig gesteente af te schrapen.

Bovenstaande inzet toont, sterk vergroot, het oppervlak van een van de stenen. Duidelijk zijn de schraapsporen van de paarsgeijs biscupide spatelvormige tanden van de vissen te zien. Natuurlijk zal de eigenaar er alles aan gelegen zijn voor zover mogelijk een redelijke algenmat op de stenen te laten ontstaan en in stand te houden. Dat is met de aanwezigheid van een "kudde aquatiele geiten" geen sinecure maar het behoort niet tot de onmogelijkheden, zoals ik wel eens hoor beweren. Lees daarover meer op de volgende page

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
top