Het Oosterschelde aquarium van J. H. Lindenberg te Yerseke.
Het is al weer ettelijke jaren geleden dat ik met collega-keurmeester Hub Custers in het Zeeuwse Yerseke oog in oog kwam te staan met een juweel van een zeewateraquarium. Een koudwater-aquarium nog wel. Tot dan toe had ik, waarom eigenlijk, het idee gehad dat dat esthetisch niet veel voor kon stellen. Hier bleek dat niets minder waar was. De ingehouden pracht van harmonierende pasteltinten geeft je een gevoel van ingetogen rust. Ik was meteen overtuigd. Ben dat tot op heden


gebleven. Het is misschien wel de meest natuurvriendelijke manier van aquariumhouden die ik ooit ervoer. De Heer Lindenberg was toentertijd werkzaam in de mosselen. wat in zijn aquarium te groot groeide werd mee teruggenomen naar de natuur.
Ik citeer hier uit het artikel dat collega-keurmeester en toenmalig redactielid wijlen F.F. Schmidt naar aanleiding van onze keuringsuitslag schreef in jaargang 58 (1988) pag. 8 t/m 11 van het Aquarrium .
" De Oosterschelde: Voordat we het aquarium nader voor u beschrijven een paar woorden speciaal geweid aan de Oosterschelde, waarvan de meeste Nederlanders - en ook de meeste aquarianen- niet weten wat voor een uniek gebied we binnen onze landsgrenzen hebben. Een binnenzee met het enige " rotsbiotoop" van Nederland. Reeds in de middeleeuwen trachtte men het land te beschermen tegen overstromingen en afkalving door de invloed van de waterstroming door de walkanten te beschermen met enorme steenblokken. Men maakte hiervoor gebruik van zogenaamde Vilvoordse steen, een kalksteen afkomstig uit de omgeving van het plaatsje Vilvoorde in Belgie. Tot op de huidige dag is dat doorgegaan, zij het dat het gebruik van de vilvoordse steen vervangen is door basalt en beton."...............

99999
" Wordt de Noordzee doorgaans niet warmer dan hooguit 17 a 18 gr C, de Oosterschelde kent temperaturen tot 21 a 22 gr C. Dat wordt mede veroorzaakt door de in feite geringe waterverversing in het gebied..............
Al met al een uniek gebied en we kunnen alleen maar blij zijn dat milieubeschermers er in geslaagd zijn om een totale afsluiting te voorkomen.

 

 
top