Lindenberg slaagde er in een gedeelte van dit unieke biotoop achter de voorruit van zijn huiskameraquarium te vangen. Wie om het even welk soort aquarium uit de gematigde streken probeert te imiteren stuit op het probleem bij een dergelijk aquarium: natuurlijk de koeling. De oplossing door Lindenberg zelf besproken op pag 17 18 en 19 van jaargang 58 (1988) van het Aquarrium als een Deurlokoeling. Natuurlijk zal niet ieder (meer) over deze uitgave beschikken. Op de volgende pagina vindt u een beknopping van wat hij schrijft en tekent.De koeltechniek:Wat is er nodig?

De heer Lindenberg durft op grond van zijn ervaring te stellen dat er per 100 liter te koelen water een standpijp nodig is. Dat is een PVC-buis met wanddikte van 1,5 a 2mm een lengte van 5 m, en een doorsnede van 50 mm. Daarin gaat een PVC-buis met een zelfde wanddikte, een lengte van 4 m en een doorsnede van 32 mm. Verder zijn er nodig per pijp:
1 T-stuk 50 mm
1 verloopstuk 32-50 mm
1 blinde lijmkap 50 mm
1 lijmbocht 32mm
1 stalen pijp doorsnede 65 mm. Deze pijp wordt gebruikt als


grondboor en dient dus een lengte te hebben van ca 6m.
We gebruiken hem eenmalig en daarom kunnen we hem misschien lenen als we uitleggen waarvoor hij dienen moet. Zo kunnen we er ook aan een kant een plaatje op laten lassen met een stukje pijp erop zodat we hem op de waterleiding kunnen aansluiten want de druk van de waterleiding gaat straks het werk voor ons doen. Omdat de pijp(en) verticaal de grond in moeten zou het verstandig zijn een vriend of kennis ter assistentie in te schakelen.

Sluit een slang aan op het einde van de metalen pijp en zet hem goed vast met een slangenklem. Het andere uiteinde van de slag aan de waterleiding. Zet nu de metalen pijp op de plaats waar u de standpijp gedacht had en open de kraan. Laangzaam maar zeker zal de pijp de grond ingaan. Afhankelijk an de bodemgesteldheid 5 tot 10 min per meter. Als de pijp helemaal in de grond zit komt uw assistent in actie om samen met u de pijp rechtstandig uit de grond te tillen. Nu wordt de buitenste pijp, die u onder met de lijmkap heeft afgesloten in het gat geplaatst. Verzwaar hem met een trottoirtegel, die u na verloop van tijd weer verwijderen kunt als de standpijp zich vastgezet heeft in de bodem.Op deze manier brengt u net zoveel standpijpen aan als voor de koeling nodig is.
Verbindingen:
Omdat ook de verbindingen onder de grond komen zitten graven we een sleuf van 60 cm diep tussen de pijpen. Dan zagen we van de standpijpen de bovenste 60 cm af. Lijm de T-stukken op de pijpen en verbind de standpijpen met elkaar. Daarna worden de bochten op de binnenpijpen gelijmd en de verloopstukken van onderaf over de pijp geschoven. Tevoren is de aanslagrand er vanaf gevijld of gedraaid. Nu worden de binnenpijpen aangebracht en met het verloopstuk vastgelijmd. Nu wordt de binnenpijp van standpijp 1 verbonden met de filterpomp en vervolgens verbinden we de binnenpijp van standpijp 2 met die van standpijp 3 enz. De laatste met de retourleiding van het aquarium. Als de verbindingen zijn uitgehard vullen we het geeheel met water en zorgen dat alle lucht uitgeweken is. Als het geheel in werking is gesteld zal in enkele uren de temperatuur in het aquarium teruglopen tot ca 11 gr C. Als het aquarium al ingericht en bevolkt is, is deze temperatuurval natuurlijk funest.Dan koelt u met tussenpozen.
Op deze manier blijft de temperatuur in het aquarium redelijk stabiel.
Dit alles op aanwijzing van de heer Lindenberg in Het Aquarium

 

 
top