R. Kiek; Sandenburg 565 Haarlem. Hij is de eigenaar van een speciaalaquarium met de afmetingen 200 X 65 X 65. met daarin Pterophyllum altum. Heerlijk uitgegroeide maanvissen.. Gezien de enigszins teruggetrokken aard van de Dicrossus filamentosa verdient het misschien aanbeveling de bodem wat rustiger te bevolken. Het onderwaterbiotoopje zal een natuurlijker indruk maken wanneer de planten wat meer hun gang mogen gaan. Enige elementen met wat meer relatie naar de natuur, zouden het geheel nog meer "een stukje natuur" doen lijken. Ik doel op wat bladval en takjes en een nog gevariëerder bodem.

2. H. Scniedewind; Patrimoniumplein 21 in Hillegom. Een prachtig zeewateraquarium met de afmetingen 160 X 60 X 60
E
r mag nog meer gestreefd worden naar sociale structuur in de bevolking. Dat betekent heel netjes gezegd dat de visjes een beetje te veel op hun eentje moeten zien uit te koemen. Bovendien zou wat meer rust het geheel ten goede komen. Ook in dit aquarium zal de begroeiing zich nog meer moeten stabiliseren. Hoewel er heel fraaie begroeiing , zowel in het bereik van kalkrroodwieren als in groene wieren aanwezig is, is gevaar van overwoekering niet denkbeeldig. De reflector voor de HQI-lampen, die los op de kap ligt, vraagt om een handiger en handzamer oplossing.

R.Kiek
H.Schniedewind

J.Smalburg
E.Kooij


A.V.Velzen
C.d.Pauw


W.Udo
J.Klaassen


C.Wortel
H.Dankers


T.v.d.Vlugt
C.Warmerdam
H.d.Bruyne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
top