terug naar de startpagina

.Tropheus moorii Chipimbe.
Tropheus duboisi.Maswa
Tropheus moorii regenboog
Tropheus spec. Ikola
Tropheus polli (M)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
...........................................................................
E. Tropheus polli (G.S.Axelrod,1977)
Tropheus polli is een van de zeldzame Tropheus-typen met een soort van streep-tekening in volwassen toestand. Bij de andere soorten is de streep-tekening karakteristiek voor juveniele exemplaren. Verdere kenmerken zijn de speciale tekening en de vorm van de vinnen. De staartvin toont enige gelijkenis met een zwaluwstaart. Tropheus polli is wat groter dan de andere soorten;ca. 16,5 cm is voor een volwassen man vrij normaal. Volwassen mannetjes zijn egaal grijs of bruin, met enkele olijfgroene weerschijnen. Het lichaam en de vinnen van wijfjes en jongen zijn olijfgroen tot bruinachtig en op de de flanken liggen acht witgele dwarsbanden tussen de kieuwen en de staartwortel. Een negende band bevindt zich op het buitenste deel van de kieuwdeksels.Vaak zie je nog strepen van dezelfde soort op de snuit en boven de ogen. De laatste loopt meestal door over de kaken tot aan de keel. De ogen zijn lichtblauw met zwarte bovenrand. Op de kieuwdeksels ligt een zwarte vlek. In het weke deel vban rug- en aarsvin en ook het midden van de staartvin liggen kleine vlekjes en oranje streepjes. Eerder was deze soort in de aquaristiek als bekend onder de naam de "Wimpelmoorii". Bij de determinatie werd gebruik gemaakt van de elektronen microscoop om de tanden gedetailleerd te onderzoeken en een beschrijving is soms ook geïllustreerd met opmerkelijke foto's daarvan. G.S. Axelrod geeft aan dat de kleuren geen criteria zijn immers er bestaan verschillende kleurenvarianten van de soorten. Anderen daarentegen achten de kleuren en ook de plaats van de kleuren is van groot belang bij de tenaamstelling waarbij ook de vangplaats een rol kan spelen . Zo is de dominerend rode kleur karakteristiek voor zuidelijke varianten van TM. Mogelijk ook kan hier de microscoop-scan-methode interessante inzichten brengen. Ik ga er voorlopig van uit dat we voor het moment misschien een bruikbare indeling hebben; het laatste woord is daar echter nog lang niet over gesproken. Te meer ook omdat een aantal prachtige soorten waaronder b.v. de opvallende "dubbelvlekmoorii" nog op een officiele beschrijving wachten.
Tropheus polli komt voor in het littoraal op een diepte van 6 tot 10 meter aan het midden van de Oostkust, tegenover de Lukuga rivier en Kalemi. Ook langs de Zuidkust van Bulu eiland en rond Bulu Point schijnt zich een populatie op te houden .

Aanschaf:
Wie zich een populatie van een bepaalde Tropheussoort wil aanschaffen doet er goed aan zich eerst terdege in het onderwerp in te lezen. Ondanks de prijs koop je Tropheus niet per twee of drie maar met vijftien à twintig stuks. Liefst jonge of halfwas exemplaren. Daarvoor probeer je een vertrouwde en ervaren liefhebber op te sporen. Het meeste kan daarop heb je op een van de vele beurzen die zich in Nederland en vooral ook Belgie regelmatig worden georganiseerd. Tevoren is natuurlijk een ruim aquarium voor hen in orde gemaakt. In eerste instantie houden we ze niet samen met andere vissen. Je geeft ze de kans om het aquarium te verkennen, aan elkaar te wennen zodat zich een echte groep kan vormt waarin een bepaalde rangorde heerst. Doe je het anders is de kans op teleurstelling grandioos groot.Ze zijn namelijk uiterst agressief. En dat valt alleen in een groep goed te beteugelen enerzijds en anderzijds vormt het het bindend element in de groep. Alleen op die manier zijn ze voor aquarianen een lust voor het oog zodat menig uur et gedragswaarneming kan worden doorgebracht. Elke individu verovert zijn eigen plaats op de sociale ladder. Bij enkel een of twee individuen kaan daar natuurlijk geen sprake van zijn. Alleen al door het uitnemen van een of twee exemplaren wordt de rangorde verstoord zodat verbeten gevechten zullen losbarsten. Enkele vissen zullen er het slachtoffer van worden. De rangorde in het aquarium thuis is ook vlug bepaald; als er nog een vis van de aanschaf rest.
Jonge vissen daarentegen zijn makkelijker aan elkaar te wennen. Ze zullen zelf op èen natuurlijke wijze gaan uitmaken wie aan de top van de rangorde zal staan en wie de laatste zal zijn. Natuurlijk zal ieder individu elke kans aangrijpen om hogerop in de rangorde te komen. Ze kennen elkaar echter zo goed dat dit nooit zal uitlopen op een moordpartij maar op enkele schijngevechten waarbij het soms wel komt tot bekvechten. Wordt dit vechten te hevig dan zullen er vlug enkele vissen hoger in de rangorde het gevecht komen stoppen. Iedere vis zal weten waar zijn plaats is. Juist dit sociaal gedrag maakt een groep Tropheus tot een durende vreugde voor de eigenaar. Hoe groter het aquarium hoe beter. Ingebracht gesteente dient niet alleen het esthetisch element, maar vooral de verhoudingen van de dieren. Zo kunnen ze aan hun rivalen ontsnappen door zich ergens onder of tussen te verbergen.