terug naar de startpagina
Midden-Amerikaanse cichliden Rowdy-klasse

Cryptoheros sajica (male)
Herotilapia multispinosa

Archocentrus centrarchus man
Herotilapia multispinosa
vr
Cryptoheros sajica
(female)
.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
.........................................................................

Het geslacht Crytoheros behoort met een grootte van 10 tot 15 cm tot de kleinste van de Middenamerikanen. De mannetjes zijn steeds een paar cm groter dan de wijfjes. Er is duidelijk sprake van geslachtsdismorfie en voor wie nog twijfelen zou, is het kleurenpakje een onvervreemdbaar teken. De hierboven in beide geslachten afgebeelde Cryptoheros sajica (Bussing 1974) behoort met 12 cm voor het mannetje daarin weer tot de kleintjes. Uitermate geschikt voor wie zijn eerste ervaringen met cichliden wil opdoen. Hoewel uitgesproken planteneters, is er met een beetje beleid wel beplanting mogelijk, als we voor niet te tere soorten kiezen. We verzorgen ze bij voorkeur samen met andere dieren uit Zuid-Amerika die qua grootte en temperament zo ongeveer dezelfde eisen stellen. Van hetzelfde kaliber en dus een goede keus zijn Thorichthys- en/of Neetroplussoorten. De beide laatste soorten laten planten met rust en voeden zich liever met dierlijk voedsel. Een beetje gedoseerd voeren en vooral ook een juiste voedselkeuze moet voorkomen, dat de dieren vervetten.
Herotilapia multispinosa
is een monotypischse soort, hoewel sterk verwant aan de Archocentrus-soorten onderscheidt ze zich daarvan door een andere vorm van de tanden. Dat hangt natuurlijk samen

met de manier waarop ze aan de kost komt. Ze zijn omnivoor en komen in de natuur voornamelijk op eendere manier aan de kost als de algenmatgrazers uit het Malawimeer. Voor het voeren in gevangenschap brengt dat de consequentie met zich, dat ze naast diepvriesspinazie en erwtjes ook kleine kreeftachtigen ( uitgegroeide pekelkreeftjes en mysis) moeten eten. Wie de kleur graag wat ziet spreken maakt ook gebruik van caroteenrijk voedsel als half gare worteltjes en paprika. Uit het boek : Grosze Buntbarschen van Wolfgang Staeck en Horst Linke uit het Tetraverlag vertaal ik een verhelderende passage over het natuurlijk biotoop:" volgens hem (Baylis 1974) leeft H. multispinosa weliswaar ook in de plantenzones van grotere wateren, de niches waar hij de voorkeur aan geeft schijnen toch restwaterpoeltjes in de omgeving daarvan te zijn, die deels een temperatuur van 34 o C aangaven en maar 25 cm diep waren. Bescherming vonden de dieren door een laag van de drijfplanten Azolla mexicana en een submerse waterplant uit het geslacht Heteranthera. Ze delen deze leefruimte met (de eveneens afgebeelde) Archocentrus centrarchus, Parapetenia managuensis, Poecilia mexicana en meerdere zalmen. De geslachten zijn maar moeilijk van elkaar te onderscheiden. Op latere leeftijd vertonen de mannetjes, die dan ook duidelijk groter zijn, verlengde vinnen en iets van een voorhoofdsbult