terug naar de startpagina
Zeewaterpagina 4
Serranidae Antyhiinae
Pseudanthias squamipinis Alpha man
Pseudanthias dispar
Pseudanthias squamipinnis vrouw
Pseudanthias tuka
Pseudnthias squamipinnis man
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
_______________________............................._.........____________________--

Pseudanthiassoorten zijn door kleurrijke afbeeldingen van de Rode zee, waar zij in ontelbare aantallen boven de rifhellingen of in het vrije water worden aangetroffen misschien wel de bekendste bewoners van de tropische koraalkusten. Algemene kennis over een vissengeslacht of een -familie is soms belangrijk omdat men hieruit ook al een en ander over de soorten die ertoe behoren te weten komt, ook als er over de soort in kwestie geen gedetailleerde gegevens over kweek of verzorging bestaan.
Algemeen: Het geslacht Pseudanthias behoort qua afstamming in de Familie der Serraniden en in de onderfamilie Anthiinae, die bij de orde der Percoidei, (de Baarsachtigen ) gerekend worden. Alle Pseudanthiassoorten zijn scholenvissen, die zich bij gevaar onmiddellijk in spleten en holtes een veilig heenkomen zoeken. Ze houden van helder, schoon en zuurstofrijk water. Eisen waaraan men in een vissenaquarium maar moeilijk tegemoet kan komen.
Verzorging:
Pas in een 't rifaquarium komt de verzorging van vertegenwoordigers uit deze vissenfamilie binnen bereik van de aquaristiek. Immers in een dergelijk aquarium zijn de genoemde omstandigheden al voorwaarde voor de bloemdieren. Biologische filtering en giga-eiwitafschuiming staan voor de gewenste waterkwaliteit garant.

Niet alleen de waterkwaliteit is bij de verzorging van soorten uit het geslacht Pseudanthias belangrijk, ook de omgevingsfactoren zijn van belang. In de natuurlijke niche zijn het zuivere planktoneters. Eerste opgave is dus ze ertoe te brengen diepvriesvoer te accepteren. Niet zelden weigeren ze het geboden voer. De goed gesorteerde vakhandel biedt vissen- en kreefteneieren in diepgevroren vorm aan. Dit voer wordt als regel begerig door de dieren gegeten. Dat kan er weer toe leiden, dat ook allerlei andere diepvriesvoersoorten geaccepteerd worden. Bij het voeren van eieren is wel voorzichtigheid geboden. Daarbij gaat het namelijk bijna uitsluitend om eiwitten. Bij overmatige voedering kan dit snel tot verslechtering van de waterkwaliteit leiden. Zelfs wanneer men met takt en beleid voert kan het al leiden tot het overlopen van de opvangtank van de eiwitafschuimer.
De in de zeewateraquaristiek gevreesde ektoparasieten daarentegen spelen in de gewenningsperiode nauwelijks een rol. Dit zal wel met de slijmhuid van de Pseudanthias samenhangen, die het in zekere mate onmogelijk maakt dat deze zich erin inkapselen kunnen. En dat is maar goed ook want P.s. reageert zeer gevoelig op medicatie als er al een quarantaine aquarium beschikbaar is; in het rifaquarium zelf is elke behandeling met medikamenten uit den boze.