terug naar de startpagina
Voorgrondplanten in het Architectonisch Gezelschapsaquarium 3


Hottonia inflata ( minivaantje)
. Heteranthera zosterifolia (grof)
Saururus cernuus
(Leidse plantje)
Heteranthera zosterifolia
(fijn)
Proserpinaca pectinata


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
...........................................................................

Op de afbeeldingen boven links en rechts twee "minivaantjes" die moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn. Rechts afgebeeld Proserpinaca pectinata komt van o.a. Florida en is daarom wat beter bestand tegen de temperaturen in ons aquarium. Nog moeilijker is het Hottonia inflata (boven links) van Hottonia palustris (de inlandse waterviolier) te onderscheiden. De laatste is sterk seizoengebonden en wordt vaak begin april aangeboden. Langer dan een half jaar houdt ze het meestal niet.
........Groeivoorwaarden: veel licht, temp.:< 25oC neutr.-zachtzuur water
Heteranthera zosterifolia. Onder links en rechts twee verschillende verschijningsvormen van het sterkruid. In kleiner aquaria heeft men vaak behoefte aan een wat verfijnder plantenbestand terwijl in grotere aquaria of verder naar achter een wat forsere bladvorm niet zou misstaan. De manier waarop we Heteranthera zosterifolia inkorten is bepalend voor de uiterlijke vorm. Als we de troppen wegnemen en de stengels laten staan, zullen de
blaadjes steeds kleiner worden. Als we daarentegen de plant uit de bodem trekken

en de toppen terugplanten zullen ze geleidelijk aan steeds groter worden. Natuurlijk spelen ook andere factoren als licht en voedselaanbod een belangrijke rol.
..........
Groeivoorwaarden: veel licht, arme bodem.
Midden onder het Leidse plantje (Saururus cernuus); verantwoordelijk voor de wereldwijde roem van de Nederlandse aquaria. Zeer trage groeier liet het zich makkelijk plooien tot het zogenaamde Leidse straatje. Probleem was toch vaak, dat de blaadjs die lang onder bleven op den duur bealgden en vervuilden. Vandaar dat ze tegenwoordig veel minder vaak gebruikt worden en verdrongen zijn door makkelijker te onderhouden planten als lobelia's e.d. En dat is jammer want zo'n leidese straat geeft een aquarium toch een heel aparte en oer-Nederlandse sfeer.
..........Groeivoorwaarden: redelijk licht < 25oC

Als alle fijnslippige planten verlangen vooral de minivaantjes een goede filtering om bealging, die het einde betekent, tegen te gaan