terug naar de startpagina
Voorgrondplanten in het architectonisch gezelschapsaquarium


Tapijt van Glossostigma elatinoides
. Nymphea lotus als voorgrondplanti
Marsilia drummond
aankomend drijfblad in Nymphea lotus
Glossostigma elatinoides na aanplant

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
............................................................................................................................

In de keurwijzer, de handleiding die door de NBAT-keurmeesters wordt gebruikt als leidraad bij het keuren, maar die evengoed een handleiding is voor de aquariumliefhebber bij het inrichten en bevolken van zijn aquarium, staat: "De beplanting dient geschikt te zijn voor de beschikbare ruimte, heersende temperatuur, intensiteit en hoeveelheid verlichting en de waterkwaliteit". Voorgrondplanten die van nature laag blijven en niet door voortdurend inkorten (toppen) laag beheven te worden gehouden om te voorkomen dat men herhaaldelijk in het aquarium aan het werk moet, verdienen dus de voorkeur. Dat komt de rust in het aquarium ten goede.
Glossostigma elatinoides (waterspliterwt) : Links en rechts boven. Land van herkomst: Australië.Deze blijft van zichzelf bij voldoende belichting heel laag. Ten hoogste 2 cm. De linkerafbeelding toont een tapijt van Glossostigma dat men, de normale verzorging daargelaten, jarenlang met rust kan laten. De afbeelding rechts boven toont Glossostigma betrekkelijk kort na het aanplanten. Dat geeft een kijkje op de typische groeiwijze. Een soort van kruipende wortelstok (rizoom) met op elk knoopje drie blaadjes waarvan er een vertikaal de grond in groeit en dienst doet als een soort worteltje.
Groeivoorwaarden: veel licht, temp:22-26oc Ph 6.7 KH < 5

Marsilea drummondi (voorheen M. quadrifolia ) of klavertje vier midden onder. Dit plantje zal bij onvoldoende verlichting onherroepelijk naar het wateroppervlak doorgroeien om drijfblaadjes te vormen. Dat is ook afhankelijk van de soort. Er bestaan namelijk een groot aantal sterk op elkaar lijkende soorten, die door de gewone aquariaan moeilijk te onderscheiden zijn. Groeivoorwaarden: veel licht, temp: 22 - 28oC zacht zuur water
Nymphea lostus. Links onder een rode tijgerlotus die, door een speciale behandeling gedwongen
, ondergrondse uitlopers heeft gemaakt waarop een jonge lotus ontstaan is, die langere tijd bescheiden afmetingen houdt, zodat zij voor de voorgrond geschikt is. Deze speciale behandeling bestaat uit het consequent verwijderen van de aankomende bladeren die de neiging vertonen naar het oppervlak door te groeien om daar een drijfblad te vormen. De plant, die van nature op voortplanting gericht is zal onder de grond door uitlopers vormen waarop een stukje van de moederplant verwijderd een jonge lotus zal ontstaan. Onder rechts het hart van een Lotus met een aankomend drijfblad. Als een nieuw blad zich op deze hoogte niet ontrolt zal het een drijfblad vormen. Het is dus tijd om het te verwijderen.
.......
Groeivoorwaarden: redelijk licht. neutraal water, temp; 24 - 28 oC